Wettelijke Vermeldingen

Juridische vermeldingen

Uitgever site:

De site www.nl .skidiscount.fr wordt uitgegeven door de firma:

Mountain & Outdoor Company, Vereenvoudigde Aandelenvennootschap met kapitaal van 84 000€, ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder Siren-nummer: 534 060 413.
Adres hoofdkantoor: 92-98 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY - FRANKRIJK
Intracommunautair btw-nummer: FR47 534060413
Publicatiedirecteur: Marie WEBERT

Webhost:

Webhost van de site nl.skidiscount.fr is de firma OVH, Vereenvoudigde Aandelenmaatschappij met kapitaal van 10 000 000€, ingeschreven in het Handelsregister van Roubaix Tourcoing onder SIREN-nummer: 424 761 419.
Adres hoofdkantoor: 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX - FRANKRIJK

Intellectuele eigendom:

De website nl.skidiscount.fr werd vervaardigd door de firma la société Mountain & Outdoor Company.
Adres hoofdkantoor: 92-98 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY - FRANKRIJK
E-mail : info@mountainandoutdoor.com

De algehele structuur van de site nl.skidiscount.fr, evenals de teksten, grafieken, afbeeldingen, geluiden en video's waaruit deze is opgemaakt, zijn eigendom van de firma Mountain & Outdoor Company of zijn partners. Elke gedeeltelijke of totale voorstelling en/of weergave en/of gebruik van deze site, op welke manier ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma Mountain & Outdoor Company of zijn partners, is strikt verboden en kan worden beschouwd als een overtreding in de zin van artikel L 335-2 e.v. van het Franse Wetboek inzake Intellectuele Eigendom.

Het merk en het logo van Skidiscount zijn gedeponeerde handelsmerken van de firma Mountain & Outdoor Company. Iedere gedeeltelijke of totale voorstelling en/of weergave en/of gebruik van deze merken, van welke aard ook, is strikt verboden.

Franse wet inzake Informatica en Vrijheden:

Op de onderhavige site is de Franse wet van 6 januari 1978, inzake "Informatica en Vrijheden", van toepassing; hij was het onderwerp van een verklaring aan de Franse Nationale Commissie van Informatica en Vrijheden onder het nummer: 1575972v 0. De vergaarde inlichtingen worden door Mountain & Outdoor Company verwerkt met het oog op uw identificatie en de voorbereiding van uw bestelling, en u kunt te allen tijde uw dossier raadplegen.
Verder kunnen deze gegevens door Mountain & Outdoor Company worden gebruikt voor commerciële doeleinden, behoudens andersluidende kennisgeving. Overeenkomstig de wet inzake Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 heeft u recht op inzage en rectificatie van alle inlichtingen die u aangaan.
Verder kunt u, ingeval van legitieme redenen, bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Indien u uw rechten wilt doen gelden, kunt u een e-mail sturen naar info@skidiscount.fr of ons een brief sturen naar het volgende postadres:

Mountain & Outdoor Company - Ski Discount
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY - FRANKRIJK

De inlichtingen die op u betrekking hebben zijn uitsluitend bestemd voor Mountain & Outdoor Company. Uw bankgegevens worden niet bewaard door Mountain & Outdoor Company. Indien wij besluiten de voorwaarden van onze verbintenis te wijzigen, zullen wij de betrokken wijzigingen op deze pagina vermelden, teneinde u voortdurend op de hoogte te houden van de door ons vergaarde inlichtingen, hun gebruik en de omstandigheden van hun verstrekking.

/5 - 0,0/10 Berekent uit beoordelingen