Algemene voorwaarden voor online skihuur met Ski Discount

Algemene huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden van het verhuur, gebruik en annulering:

Met het verhuur van materiaal op deze website of per telefoon worden de algemene voorwaarden en eventuele veranderingen die kunnen plaatsvinden volledig geaccepteerd. De gegeven informatie op de website bevat mogelijk fouten of kunnen incompleet zijn, deze fouten zijn niet de verantwoordelijkheid van de revisoren van de website. Het skimateriaal is niet gereserveerd op de klant zijn naam tenzij een e-mailbevestiging met de desbetreffende data en prijs van het materiaal verzonden is. Het is aan de klant om de keuzes over de prijs, de data, en de mogelijkheden te bevestigen en te motiveren.

 1 - PRIJS

De verschillende materiaal prijzen die op de website staan aangegeven op de website http://nl.SkiDiscount.fr zijn bevestigde registraties. De prijzen zijn aangegeven in Euros. Ze zijn gebasseerd op economische voorwaarden die tellen op de dag van het creeëren van deze tarieven.

De prijs van het verhuur wordt bepaald door de categorie van het materiaal gekozen door de klant, de gekozen winkel, de gekozen periode en door de reserveringsdatum. Er kan geen enkele vergoeding plaatsvinden als gevolg van een verschil tussen de aangeboden tarieven op de website en de tarieven die door de klant zijn gebruikt.

 2 - RESERVERING EN BETALING

Onze prijzen zijn indicatief onderworpen aan fouten of omissies. Elke reservering is van kracht na ontvangst van de totale betaling via ons beveiligd systeem. Voorafgaand aan de betaling moet de klant de algemene voorwaarden en prijzen van het materiaal accepteren.

Ongeacht de betalingsmethode (elektronisch betalen of per telefoon), de klant heeft bij het registreren de mogelijkheid om de volledige kosten van het gehuurde materiaal direct te betalen door terug te keren naar de Klanten Pagina, zonder de SkiDiscount website opnieuw op te hoeven starten.

Geen een reservering is bevestigd zonder ontvangst van de betaling.

De klant van op SkiDiscount betalen, naar eigen keuze, per Creditkaart, via Paypal, of via iDeal zoals hierna aangegeven in de alinea's A tot C.

 A : BETALING PER CREDITKAART

SkiDiscount heeft een service overeenkomst inzake elektronische handel.

De financiële kosten (bankkosten in verband met de wisselkoers, Bankcommissie voor betalingstransacties in het buitenland, bankkosten, ...) mogelijk gerelateerd aan creditkaart betalingen blijven de verantwoordelijkheid van de klant. Deze voorwaarden van de kosten zijn uitsluitend belast voor de klant van de bank door het gebruik van zijn creditkaart.

De instemming door middel van een centrale bankkaart is effectief wanneer de bestelling op de website gevalideerd is door de klant. In geval van weigering van de centrale bankkaart, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om de reservering te annuleren.

Voor transactie regelingen wordt de klant automatisch verbonden met de server van het verwerkingscentrum. De bankgegevens, beveiligd met encryptie, worden niet door SkiDiscount's systemen verwerkt maar door onze beveiligde partner. De betalingsgegevens worden daarom niet opgeslagen op onze website.

 B : VEILIGE BETALING VIA PAYPAL

SkiDiscount heeft een service overeenkomst met Paypal.

Deze overeenkomst heeft tot doel te zorgen voor alle noodzakelijke functies voor het beheer van het betalen en een veilige betaalomgeving op het internet.

Paypal behandelt de veiligheid van handel en zorgt voor de geheimhouding van betalingen.

Mogelijke kosten die in rekening worden gebracht via PayPal (commissies en andere kosten) zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

De reservering is voltooid en van kracht na het ontvangst van de totale huursom door SkiDiscount.fr en ontvangst door de klant van de huur bevestigings e-mail inclusief de bon die dient worden afgedrukt en door de klant worden gepresenteerd in de geselecteerde winkels.

 C : VEILIGE BETALING VIA IDEAL

SkiDiscount heeft een service overeenkomst met iDeal.

Deze overeenkomst heeft tot doel te zorgen voor alle noodzakelijke functies voor het beheer van het betalen en een veilige betaalomgeving op het internet.

iDeal behandelt de veiligheid van online betalingen zorgt voor de geheimhouding van betalingen. De klant zijn betalingsgegevens worden niet op onze website opgeslagen.

Mogelijke kosten die in rekening worden gebracht via iDeal (commissies en andere kosten) zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

De reservering is voltooid en van kracht na het ontvangst van de totale huursom door SkiDiscount.fr en ontvangst door de klant van de huur bevestigings e-mail inclusief de bon die dient worden afgedrukt en door de klant worden gepresenteerd in de geselecteerde winkels.

Privacy en beveiligde betalingen

SkiDiscount werkt samen met een betrouwbare bank om online betalingen te kunnen uitvoeren. De privacy van uw creditkaart informatie is beveiligd met een SSL (Secure Socket Layer) systeem beheerd door deze bank. Daarom ontvangt u de beste kwaliteit service voor uw online betaling.

Onze service garandeert een veilige transactie via een beveiligde website. Alleen geaccepteerde bankkaarten uitgegeven in het kader van internationale netwerken door de GIE bankkaarten worden goedgekeurd.

 3 - GEBRUIK

De cliënt verklaart in staat te zijn het gehuurde materiaal te kunnen gebruiken. Door uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, wordt de lening of onderverhuren van het gehuurde materiaal ten strengste verboden.

De klant stemt ermee in om het gehuurde materiaal te gebruiken met de nodige voorzichtigheid, zonder gevaar voor derden, in overeenstemming met de regelgeving.

De klant zet zich in voor voortdurend behoud in goede staat en het gebruik en onderhoud van het materiaal zoals van tevoren aangegeven.

 4 - REPARATIES

De klant stemt in met het betalen van eventuele reparatiekosten of vervanging van huurmateriaal, met uitzondering als gevolg van slijtage. Reparaties zullen allen worden uitgevoerd door de verhuurder en betaald door de klant.

 5 - WIJZIGING OF ANNULERING DANKZIJ SKIDISCOUNT

SkiDiscount werkt altijd mee in het afhalen van het materiaal, maar is niet verantwoordelijk voor daden door God, oorzaken van overmacht, of gebeurtenissen te wijten aan derden.

Maar zelfs in de voorgenoemde omstandigheden zal SkiDiscount.fr zich inspannen om oplossingen te vinden om eventuele storingen te overwinnen opgetreden bij het afhalen van het materiaal.

SkiDiscount.fr moet niet worden verward met zijn leveranciers en partners die hun eigen voorwaarden behouden voor klanten. Hun activiteiten staan in het kader van de statuten met betrekking tot de nationale wetgeving of internationale verdragen en onder meer, een disclaimer. SkiDiscount.fr kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van haar leveranciers zoals het annuleren van een reservering om technische redenen of andere aanpassingen.

 6 - ANNULERING OF WIJZIGING DANKZIJ EEN KLANT

 A : RECHT VAN TERUGTREKKING

SkiDiscount.fr wenst eraan te herinneren dat volgens artikel L. 121-20-4 - 2 van de Code, het herroepingsrecht niet van toepassing op het verstrekken van accommodatie, vervoer, catering en entertainment op een datum of op bepaalde tijdstippen. Zodat alle bestellingen geplaatst op de site of op een andere manier geen herroepingsrecht kan zijn.

 B : ANNULERING OF WIJZIGING DANKZIJ EEN KLANT

Bij annulering, moet SkiDiscount.fr op de hoogte worden gehouden per aangetekende brief met ontvangstbewijs, de datum van ontvangst van de brief de datum van het bepalen om te annuleren. De klant ontvangt vanwege de annulering de volgende financiële gevolgen:

  • Tussen de datum van de reservering en 30 dagen vóór de ingang van het verhuur, 50% van het totale bedrag wordt behouden.
  • Tussen 29 en 15 dagen vóór de ingang van het verhuur, 75% van het totale bedrag wordt behouden.
  • Minder dan 15 dagen vóór de ingang van het verhuur, het totale bedrag wordt behouden en geen vergoeding kan worden uitgevoerd.

In geen één geval zullen de overeenkomstige sommen op een ander verblijf van toepassing zijn.

In geval van wijziging van het gereserveerde materiaal, zullen er wijzingskosten van 15 euro in rekening worden gebracht.

Elk materiaal afgehaald in de winkel wordt voltrokken beschouwd als gevolg van deelname en geeft geen aanleiding tot eventuele terugbetalingen of credits. Als de klant niet verschijnt op de plaats van afhaal na de datum van de eerste dag van de reservering, zal 100% van het totale boekingsbedrag worden gehouden door SkiDiscount.fr en zal het niet worden terugbetaald.

Eenmaal voorbij de datum van afhaal, wordt het gereserveerde materiaal beschouwd als geleverd door de winkel en geconsumeerd door de klant, dat laatste kan dus niet tot een terugbetaling van de betrokkenen leiden.

 7 - BORG

Bij het afhalen van het materiaal zoals vermeld op de voucher, kan een borg van de klant worden vereist door de verhuurder om het verlies, schade of diefstal van het gehuurde materiaal te dekken. Deze borg zal worden teruggegeven aan de klant bij teruggave van het materiaal aan het einde van het verblijf. Het bedrag van deze waarborg wordt vastgesteld door de verhuurder en niet SkiDiscount.fr.

Hierdoor is de klant op de hoogte dat dit bedrag, afhankelijk van de toestand die vastgesteld en mogelijke schade, gedeeltelijk of volledig behouden kan worden door de verhuurder, en het materiaal moet in de loop van de laatste dag van huur in perfecte staat zijn, schade kan in rekening worden gebracht voor de huurder. Indien de hoeveelheid van de borg onvoldoende is om de kosten van herstel te dekken, zal de verhuurder de klant vragen om de rest af te rekenen.

 8 - VERZEKERINGEN

1. Verzekering schade/diefstal/annulering (zie de verzekeringen pagina voor een volledige beschrijving).

De klant kan bij voorbehoud het gehuurde materiaal tegen schade (volledige of gedeeltelijke beschadiging van het skimateriaal), diefstal (geheel of gedeeltelijk) of annulering van de reservering onder bepaalde omstandigheden verzekeren. De kosten van deze garantie wordt bepaald door de categorie van het materiaal geboekt door de klant en de gekozen huurperiode.

Vergeten, verlies of vervanging van ski-materiaal voor de totale duur van de huurovereenkomst is niet verzekerd.

Verplichtingen van de klant in geval van een ramp:

  • Als het skimateriaal gestolen is, zal de klant contact moeten opnemen met de winkel waar het materiaal is afgehaald met de aangifte van diefstal bij de bevoegde autoriteit (politie).
  • In geval van schade aan het skimateriaal, zal de klant de winkel op de hoogte houden en het beschadigde materiaal brengen naar de winkel van verhuur.

 9 - BON / BEWIJSSTUKKEN

De bevestigingsmail is geen bewijsstuk. De klant ontvangt per e-mail, na zijn reservering online of per telefoon, een bon of "bewijsstuk" met een samenvatting van alle ingekochte diensten. De klant dient dit document bij te houden om voor te leggen om het gehuurde materiaal te verkrijgen.

De bon is ook toegankelijk via de klantenpagina nadat de klant zijn gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd.

10 - BEZWAREN

Eventuele bezwaren moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs te SkiDiscount.fr ontvangen worden binnen een termijn van maximaal 15 dagen na de einddatum van de huur.

Geen enkel bezwaar zal worden gemaakt met betrekking tot de prijs van het materiaal. Er wordt herinnerd aan dat de door SkiDiscount.fr vastgestelde prijzen als zodanig worden geaccepteerd door de klant na de beoordeling en transactie.

11 - WIJZIGING VAN DIENSTEN

SkiDiscount.fr probeert de best mogelijke informatie over zijn producten te verschaffen. Zo kunnen de op de site genoemde prijzen wijzigen in de loop van het seizoen. SkiDiscount.fr heeft het beste met alle klanten voor, maar kan niks doen aan eventuele bijwerkingen van de prijzen.

12 - BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE (C.N.I.L)

De privacy van de klanten en de bescherming van de informatie die zij aan SkiDiscount.fr verschaffen valt onder de bestaande wetgeving inzake de bescherming van de privacy wet, daarom is de site SkiDiscount.fr geregistreerd bij de CNIL onder nummer 1429694 om dit in stand te houden.

Onder de informatie die SkiDiscount.fr wordt geleid om zijn klanten te vragen bestaat informatie die zijn vereist om bestellingen te verwerken, anderen zijn optioneel en verzameld om klanten beter te kunnen helpen door op gepast te reageren en aan hun verwachtingen te doen.

Deze gegevens worden verzameld wanneer de klant zijn bestelling plaatst. De informatie zal waarschijnlijk worden verstrekt aan de partners van SkiDiscount.fr voor de verwerking van bestellingen.

Volgens artikel 34 van wet 78.17 van 6 januari 1978, de zogenaamde wet inzake de gegevensbescherming, heeft de klant recht op toegang, wijziging, correctie en het verwijderen met betrekking tot de persoonlijke gegevens verwijderen. Hij kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar:

Ski Discount / Mountain & Outdoor Company
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy

Of door een e-mail via het contactformulier op de site.

13 - ADMINISTRATIEKOSTEN

Reserveringen op de site www.SkiDiscount.fr zijn niet onderworpen aan eventuele administratiekosten.

14 - JURISDICTIE

In het geval van een conflict, zijn de enige bevoegde rechtbanken die van de locatie waar het hoofdkantoor van SkiDiscount.fr. zich bevindt

/5 - 0,0/10 Berekent uit beoordelingen